مهاجرت از طریق تخصص به کبک کانادا

 

گواهی CSQ کبک کانادا

گواهی CSQ به گواهی صادر شده توسط اداره مهاجرت کانادا گفته می شود که به متقاضیانی که در مصاحبه برنامه مهاجرت به کانادا ( کبک ) قبول می شوند، داده می شود.

 

حداقل امتیاز برای مهاجرت به کبک کانادا 

برای متقاضیان مجرد 49 امتیاز و برای متعهلین 57 امتیاز می باشد.

 

میزان تاثیر نمرات زبان در برنامه مهاجرتی کبک 

بیشترین تاثیر در این برنامه برای دو مهارت گفتاری و شنیداری می باشد. دو بخش توانایی خواندن و نوشتن هر کدام ا امتیاز دارند.

 

نحوه امتیاز بندی برنامه مهاجرت به کبک کانادا

در این بخش حداکثر امتیازی که مهاجران به کانادا در هر بخش می توانند بگیرند، در جدول زیر آمده است.

 

آیتم  امتیاز
تحصیلات 26
زبان انگلیسی (فرانسه) 22
شرایط همسر (متعهلین) 17
سن 16
پیشنهاد کاری 10
اقامت قبلی در کانادا 8
داشتن فرزندان وابسته 8
سابقه کار 8
توانایی مالی 1

نحوه امتیاز دهی رشته ها در برنامه مهاجرتی کبک

در این بخش امتیاز بعضی از رشته های معروف برای متقاضی اصلی و همسر او در مقطع لیسانس آمده است. برای سایر رشته ها به سایت رسمی کانادا مراجعه فرمایید.

 

رشته امتیاز متقاضی اصلی  امتیاز همسر
مهندسی کامپیوتر 12 4
مهندسی هوا و فضا 12 3
مهندسی عمران 12 3
علوم زمین 12 3
مهندسی مکانیک 12 3
پرستاری 12 3
مترجمی 12 3
مهندسی کشاورزی 6 2
ریاضیات کاربردی 6 2
مهندسی شیمی 6 2
مهندسی معدن 6 2